Полезни връзки


Business Software Alliance (BSA)

www.bsa.org

 

CBN Pannoff & Stoytcheff

www.cbn-bulgaria.com

 

TechNews.bg

www.technews.bg


Американска търговска камара в България
www.amcham.bg


Асоциация на индустриалния капитал в България

www.bica-bg.org

 

Банки, инвестиции, пари

www.bip.bg

 

Българо-германска индустриално-търговска камара

bulgarien.ahk.de/bg

 

Българска асоциация за електронна търговия (БАЕТ)
www.baet.bg


Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

www.basscom.org

 

Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

www.bait.bg

 

Българска стопанска камара

www.bia-bg.com


Българска търговско-промишлена палата

www.bcci.bg

 

Български клъстер „Телекомуникации“ (БКТ)

www.btcluster.org

 

Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)

www.bblf.bg


ИКТ Клъстер

www.ictcluster.bg

 

Информационен портал за неправителствените организации в България

www.ngobg.info

Италианска търговска камара в България

www.camcomit.bg


Клъстер „Българска медия и печат“ (КБМП)

www.kbmp.org

 

Клъстер по микроелектроника и индустриални електронни системи (КМИЕС)
www.cmees.org

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

http://krib.bg

 

Национален експортен портал България

www.export.government.bg

 

Софийска търговско-промишлена камара

www.scci.bg


Съюз на печатарската индустрия в България

www.printunion-bg.org


Федерация на научно-техническите съюзи в България

www.fnts.bg


Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи